top of page

Privacyverklaring Trafficall

Trafficall vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via contact@trafficall.nl.

 

Artikel 1     Wie ben ik?

Trafficall is een eenmanszaak, gevestigd te (2024 BE) Haarlem aan de Laurens Reaellaan 6-III. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34195590. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2     Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende gegevens, adres, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Jij kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken en jouw social media accounts. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder deze gegevens 1 jaar na het einde van onze overeenkomst. Jouw inloggegevens zal ik binnen 14 kalenderdagen verwijderen.

 

Om onze overeenkomst te beheren zal ik jouw naam of die van onze contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, website, verjaardag, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

 

Om behaalde resultaten aan potentiële klanten op mijn website en social media kanalen te laten zien, verwerk ik resultaten en ontwerpen uit ons project, met jouw (bedrijfs)naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst geen bezwaar tegen hebt gemaakt. Ik bewaar dit materiaal onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw (bedrijfs)naam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.

 

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mailadres voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 

Wanneer ik affiliate ben voor een van mijn partners zullen deze partijen cookies op mijn website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van jou aan mij kenbaar gemaakt.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het
bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. Ik maak geen gebruik van een Facebook Pixel.

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, woonplaats en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik met jouw toestemming op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij ook je telefoonnummer invullen. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik jouw vraag kan beantwoorden. De gegevens van dit formulier verwijder ik zodra de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, eventuele foto of screenshot en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering. 

 

Artikel 3     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen via een van mijn klanten wanneer ik in hun systemen werk om te helpen bij de bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn klanten waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

 

Artikel 4     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen

brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs
(met afgeschermd BSN en pasfoto), naar contact@trafficall.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5     Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfs-
voering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs.
Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6     Slotbepalingen

Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun jij een e-mail sturen naar contact@trafficall.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens omga kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page